Решения

Изисквания към софтуерите

 

Софтуерът за управление на комуникацията с клиенти предлага пратформа и средства, които преди всичко спазват и съхраняват в стандартизирани шаблони корпоративните дизайн предписания. Освен тези важни елементи, висококачествената платформа може и трябва да прави следното:

 

  • Премества издаването на извлечения от мейнфрейм на по-модерни платформи, които могат значително да намалят производствените разходи.

  • Създава многоканални отчети, които покриват спектъра на предпочитани от клиента канали за разпространение - от печат и електронна поща до уеб и мобилни приложения.

  • Подобрява дизайна на извлеченията с по-добри таблични и графични елементи с цел увеличаване на разбирането и удовлетворението на клиента, също както и намаляване на разходите за обслужване на клиенти.

  • Включване на релевантни промоционални маркетинг оферти и контекстни съобщения за увеличаване на добрата воля и цялостното преживяване на клиента.

  • Използва популярни, познати и стандартни инструменти за редакция като Microsoft® Word, Adobe® InDesign® и Dreamweaver® с цел нямаляването на времето за постигане на краен продукт и увеличаване на опциите за дизайн.

  • Бързо създава информативни и лесни за разбиране графики, в които да се трансформират ключови данни и да се намалят обажданията от клиенти.

  • Използва променливите данни, за да проведе изчисления и използва преработка на условен текст, с което подобрява качеството на представяне на информацията в документа.

  • Използва мултистрийм възможности за управление на изхода с цел увеличаване на обема на производствените процеси при електронни и печатни документи, което значително намалява оперативните разходи.

 

Софтуерът за управление на комуникацията с клиенти, който предлага тези функционални цели, може да улесни процеса на трансформиране на основната утилитарна сметка или извлечение в ефективен маркетинг документ за връзка с клиента, който съдържа персонализирани съобщения и промоционални елементи с цел удовлетворяване на клиента и нарастване на приходите на компанията.