Commquest
Platform
По-бързо
С използването на правилната технология ще се увеличи производителността и рентабилността, ще се подобрят съществуващите процеси и ще намалеят производствените закъснения.
По-ефективно
Правилното решение подобрява комуникациите с клиентите на базата на личните предпочитания на получателя, което е възможност да се изгради лоялност и да се повишат продажбите.
По-сигурно
Решенията позволяват контрол на достъпа до документи чрез потребителски или ролево-базирани права, включително LDAP, SSL, биометрични данни, електронни подписи и цифрови сертификати.